SQ-50L Studiomonitorer / audiofilhögtalare av högsta klass.
Du bygger dem själv på några timmar.

Länk till högtalarsatsen, HSQ-50

För dig som verkligen vill njuta av musiken. Utan att betala en förmögenhet för högtalarna.
Ljudet är i särklass bra, färdigbyggda i en finare hifibutik kunde de ha kostat tio gånger mer än vad du betalar för komponenterna när du monterar dem själv. Dessutom väljer du ju yta och färg som du själv vill.
De används redan i dussintals inspelningsstudior. Den första var Malmö musikhögskola, sedan Tarsier Studios i Malmö, två inspelningsstudior i Kenya... och så har det rullat på. Under tiden har tusentals svenska och utländska kunder med högt ställda krav byggt dem.
Någon kanske tror att högtalarbygge är svårt, men så är det inte, se den här lilla "högtalarbygge-skolan".

Nytt hösten 2016: Audiokondensatorer och ingångskonjugatlänk i filtret. Nytt diskantelement.
Nytt våren 2017: Omräknad basport, vilket ger djupare bas vid högre ljudtryck.
Ett totalt öppet, odämpat och detaljrikt ljud, du kan njuta av musiken i timmar utan att tröttna. 
Storlek: Höjd 80 cm, djup 39 cm, bredd 23 cm.

Även om du kan läsa och skriva ut anvisningarna på vår sajt rekommenderar vi det inte. Vänta tills du fått de ritningar mm på papper som medföljer våra högtalarsatser. Vi ansvarar inte för resultatet när ritningarna på sajten används.

Den högre (120 cm) varianten av precis samma högtalare hittar du här.

Sågmall

Man utgår från en 2500 x 1200 mm 16 mm spånskiva, den vanliga typen som har hård yta och porös insida, vilket gör att resonanser dämpas bra. Jämnare material typ MDF brukar ge mer resonans vilket inte är bra. En skiva räcker till två lådor.
Sågordning:
1. Ställ in sågen på 800 mm och såga ut två längder 800 x 1200 mm. (Lådornas sidor)
2. Ställ in sågen på 394 mm, ta längderna från (1) och såga ut fyra st 394 x 800 (= sidoväggar).
3. Ställ in sågen på 190 mm och såga ut sex längder (190 x 1200 mm).
4. Ta två av 200 x 1200 -längderna och såga ut fyra 190 x 394 (= ovanstycken, understycken) Behåll spillbitarna:
5. Ställ in sågen på 110 mm, såga ut två 190 x 110 mm av spillbitarna från (4). (Innerstycken)
6. Ställ in sågen på 750 mm, korta ner två av 190 x 1200-bitarna till 190 x 750 mm. (Framstycken)
7. Ställ in sågen på 700 mm, korta ner två av 190 x 1200-bitarna till 190 x 700 mm. (Bakstycken)
På fronterna (190 x 750 mm) ska nu hålen för högtalarelementen sågas ut. Se ritningen.
Om du inte har någon sticksåg går det lika bra med en vanlig borr, se den här beskrivningen.)

Hålet för diskantelementet ska vara 46 mm i diameter, med centrum 50 mm från frontens överkant.
Hålet för baselementet ska vara 149 mm i diameter, med centrum 185 mm från frontens överkant.
Borra också hål för poluttag (högtalarkontakter) på lådans baksida, lämpligtvis rakt bakom baselementet så att man lätt kommer åt det genom hålet för balsementet. Om man monterar poluttag längre ner och en lödning skulle släppa sedan lådan limmats ihop blir det svårare att rätta till.
Skruva gärna fast en liten krok på lådans baksida långt ner, så kan högtalarledningen träs genom denna. Då riskerar man inte att högtalarkabeln hänger vid sidan av lådan, vilket ju skulle vara fult.

Snedstreckade ytor är dämpmaterial på front, ovanstycke, bakstycke och innerstycke. Den grå ytan är dämpmaterialet på sidoväggarna.
Vi rekommenderar en relativt lätt dämpning, 100 g polyesterull per kvm. IKEA:s täcke "Silvertopp" passar utmärkt. Behåll det glesa yttertyget och häfta fast glest (bara några häftningar per yta behövs) så att det trycks ihop så lite som möjligt.
Innan hoplimning, ta upp hål för högtalarelementen:
Diskanthål: Centrum 50 mm från frontens överkant, diameter 46 mm.
Bashål: Centrum 185 mm från frontens överkant, diameter 149 mm.
Limning: Limma gärna med kontaktlim (lösningsmedelsbaserat) så behövs varken spik, skruv eller tvingar för monteringen.
1) Lim på båda ytorna. 2) Vänta 10 minuter. 3) Pressa ihop.

Börja med att lägga ena sidoväggen (800 x 394 mm) på en plan yta.
Limma sedan i följande ordning:
1) Ovanstycke (190 x 394 mm). 2) Front (190 x 760 mm), 3) Bakstycke
(190 x 700 mm), 4) Understycke (190 x 394 mm), se till att den hamnar parallellt med sidostyckets nederdel (dvs blir vågrätt när högtalaren står upp), 5) Innerstycket (190 x 110 mm)
Det ska vara ett avstånd på 50 mm (+/- 2 mm är OK) mellan understycket och innerstycket. Detta är basporten, yta 50 x 190 mm, längd 126 mm.

Innan det andra sidostycket limmas fast kläs lådans insida med dämpmaterialet.
Klä fronten, upp till baselementet.
(Fronten från baselemenetet och uppåt behöver inte dämpas.)
Klä ovanstyckets insida.
Klä bakstycket ner till någon cm ovanför innerstyckets ovansida.
Klä ovansidan på innerstycket. OBS. Ingen del av basportens insida ska dämpas, den ska "andas fritt".
Dämpa sedan sidoväggen som allt har limmats fast på, dock bara ner till c:a 90 mm från underkanten.
Dämpning av den sidovägg som återstår: Lämna c:a 30 mm längs kanterna fram, bak och upptill, och 90 mm nedtill, så att inget dämpmaterial hamnar i limfogen när sidostycket limmas fast.
När dämpmaterialet häftats fast, limma fast det andra sidostycket.
Nu är själva lådan klar!

Eftersom lådan står på sina sidoväggar (som inte vibrerar i höjdled) leds inga vibrationer ner i golvet. Men man bör ändå ha t.ex. filttassar undertill, så att inte högtalarna repar golvet de står på.
Om lådan limmas med kontaktlim kan man montera högtalarelement, filter och poluttag direkt efter hoplimning av lådan, man behöver inte vänta på härdning av limmet.

OBS. Lådor med basport passar bara till högtalarelement med rätt TS-parametrar.
Länk till högtalarsatsen, HSQ-50