SQ-50 H Studiomonitorer / audiofilhögtalare av högsta klass.
Du bygger dem själv på några timmar.

För dig som verkligen vill njuta av musiken. Utan att betala en förmögenhet för högtalarna.
Ljudet är i särklass bra, färdigbyggda i en finare hifibutik kunde de ha kostat tio gånger mer än vad du betalar för komponenterna när du monterar dem själv. Dessutom väljer du ju yta och färg som du själv vill.
De används redan i dussintals inspelningsstudior. Den första var Malmö musikhögskola, sedan Tarsier Studios i Malmö, två inspelningsstudior i Kenya... och så har det rullat på. Under tiden har tusentals svenska och utländska kunder med högt ställda krav byggt dem.
Någon kanske tror att högtalarbygge är svårt, men så är det inte, se den här lilla "högtalarbygge-skolan".

Nytt hösten 2016: Audiokondensatorer och ingångskonjugatlänk i filtret. Nytt diskantelement.
Nytt våren 2017: Omräknad basport, vilket ger djupare bas vid högre ljudtryck.
Ett totalt öppet, odämpat och detaljrikt ljud, du kan njuta av musiken i timmar utan att tröttna. 
Storlek: Höjd 120 cm, bredd 232 mm, djup
26 cm
Även om du kan läsa och skriva ut anvisningarna på vår sajt rekommenderar vi det inte. Vänta tills du fått de ritningar mm på papper som medföljer våra högtalarsatser. Vi ansvarar inte för resultatet när ritningarna på sajten används.


Den lägre (80 cm) varianten av precis samma högtalare hittar du här.

Sågmall för ett par SQ-50H
(exempel)

Man utgår från en 2500 x 1200 mm 16 mm spånskiva, den vanliga typen som har hård yta och porös insida, vilket gör att resonanser dämpas bra. "Jämntjocka" fibermaterial kan ge aningen mer resonanser. En skiva räcker till två lådor.
Sågordning:
1. Ställ in sågen på 230 mm och såga ut fem längder (230 x 1200 mm). (Lådornas sidor)
2. Ställ in sågen på 180 mm och såga ut fyra längder (180 x 1200 mm).
3. Ta en av 230 x1200-längderna från (1) och såga ut fyra 230 x 180 mm. (Ovanstycken, understycken), och såga spillbiten smalare, så att bredden blir 180 mm.
4. Ställ in sågen på 100 mm, ta nu biten från (3) och såga ut två 180 x 100 mm. (Innerstycken)
5. Ställ in sågen på 1160 mm, korta ner två 180 x 1200 mm-bitar till 180 x 1160 mm. (Fronter)
6. Ställ in sågen på 1100 mm, korta ner de återstående 180 x 1200-bitarna till 180 x 1100 mm. (Bakstycken)

På fronterna (180 x 1160 mm) ska nu hålen för högtalarelementen sågas ut. OBS. Man kan också göra hålen på 1135-bitarna, då får man framåtvänd basport i stället. Se ritningen.
Om du inte har någon sticksåg går det lika bra med en vanlig borr, se den här beskrivningen.)
Hålet för diskantelementet ska vara 46 mm i diameter, med centrum 50 mm från frontens överkant.
Hålet för baselementet ska vara 149 mm i diameter, med centrum 200 mm från frontens överkant.
Borra också hål för poluttag (högtalarkontakter) på lådans baksida, lämpligtvis rakt bakom baselementet så att man lätt kommer åt det genom hålet för balsementet. Om man monterar poluttag längre ner och en lödning skulle släppa sedan lådan limmats ihop blir det svårare att rätta till.
Skruva gärna fast en liten krok på lådans baksida långt ner, så kan högtalarledningen träs genom denna. Då riskerar man inte att högtalarkabeln hänger vid sidan av lådan, vilket ju skulle vara fult.


OBS! Man kan välja framåtvänd basport om man vill kunna ställa lådan närmare väggen än 7 cm. Placera då högtalarelementen likadant, men på det som är bakstycke på bilden.

Snedstreckade ytor är dämpmaterial på front, ovanstycke, bakstycke och innerstycke. Den grå ytan är dämpmaterialet på sidoväggarna.
Vi rekommenderar en relativt lätt dämpning, 100 g polyesterull per kvm.
IKEA:s täcke "Silvertopp" passar utmärkt. Behåll det glesa yttertyget och häfta fast glest (bara några häftningar per yta behövs) så att det trycks ihop minimalt.
Innan hoplimning, ta upp hål för högtalarelementen:
Diskanthål: Centrum 50 mm från frontens överkant, diameter 48 mm.
Bashål: Centrum 200 mm från frontens överkant, diameter 151 mm.
Limning: Limma gärna med kontaktlim (lösningsmedelsbaserat) så behövs varken spik, skruv eller tvingar för monteringen.
1) Lim på båda ytorna. 2) Vänta 10 minuter. 3) Pressa ihop.

Börja med att lägga ena sidoväggen (1200 x 260 mm) på en plan yta.
Limma sedan i följande ordning:
1) Ovanstycke (200 x 260 mm). 2) Front (200 x 1160 mm), 3) Bakstycke
(200 x 1135 mm), 4) Understycke (200 x 260 mm), se till att den hamnar parallellt med sidostyckets nederdel (dvs blir vågrätt när högtalaren står upp), 5) Innerstycket.
Det ska vara ett avstånd på 25 mm (+/- 2 mm är OK) mellan understycket och innerstycket. Detta är basporten, yta 25 x 200 mm, längd 186 mm.

Innan det andra sidostycket limmas fast kläs lådans insida med dämpmaterialet.
Klä fronten, 7,5 cm från nederkanten upp till baselementet.
(Fronten från baselemenetet och uppåt behöver inte dämpas.)
Klä ovanstyckets insida.
Klä bakstycket ner till någon cm ovanför innerstyckets ovansida.
Klä ovansidan på innerstycket. OBS. Ingen del av basportens insida ska dämpas, den ska "andas fritt".
Dämpa slutligen sidoväggen som allt har limmats fast på, dock bara ner till c:a 115 mm från underkanten, se grå yta på bilden.
Dämpning av den sidovägg som återstår: Lämna c:a 3 cm längs kanterna fram, bak och upptill, och 115 mm nedtill, så att inget dämpmaterial hamnar i limfogen när sidostycket limmas fast.
När dämpmaterialet är på plats, limma fast det andra sidostycket.
Nu är själva lådan klar!
Eftersom lådan står på sina sidoväggar (som inte vibrerar i höjdled) leds inga vibrationer ner i golvet. Men man bör ändå ha t.ex. filttassar undertill, så att inte högtalarna repar golvet de står på.
Om lådan limmas med kontaktlim kan man montera högtalarelement, filter och poluttag direkt efter hoplimning av lådan, man behöver inte vänta på härdning av limmet.

OBS. Lådor med basport passar bara till högtalarelement med rätt TS-parametrar.
Länk till högtalarsatsen, HSQ-50