SQ-50 H Studio monitors / audiophile  speakers


For you who really want to enjoy your music to the full. Without paying a fortune for the speakers. ör dig som verkligen vill njuta av musiken. Utan att betala en förmögenhet för högtalarna.
Not only thousands of music lovers, but also a number of recording studios use the SQ-50´s because of their clean, natural sound with a wealth of detail that makes the music really come alive. The whole audio spectrum is clear, from deep dry bass upwards.
Tarsier Studios in Malmoe Sweden, a recording studio i Kenya (they have two pairs), and dozens of other recording studios have chosen the SQ-50´s for their very precise sound. They meet very high demands.
The sound is really top class, they could easily cost 2000 USD ready-built in a specialized Hi-Fi shop. Maybe more. And you build them for a fraction of that price. And, of course you decide yourself what surface you want, according to personal taste or to match your room.
Autumn 2016: New filter, Audio capacitors and input conjugate link for even better performance.
Spring 2017: Re-calculated bass port. The bass was deep before, now even deeper. Without loosing any sound quality. A totally open, undamped sound with a welth of detail.
This is the higher (80 cm) variant of SQ-50, called SQ-50H


Den lägre (80 cm) varianten av precis samma högtalare hittar du här.

Länk till högtalarsatsen, HSQ-50

PDF-dokument för utskrift: Sågmall och ritning / byggbeskrivning.

Sågmall för ett par SQ-50H
Följ den här mallens ordningsföljd! Då  blir bitarnas passform bra.

Man utgår från en 2500 x 1200 mm 16 mm spånskiva, den vanliga typen som har hård yta och porös insida, vilket gör att resonanser dämpas bra. "Jämntjocka" fibermaterial kan ge aningen mer resonanser. En skiva räcker till två lådor.
Sågordning:
1. Ställ in sågen på 260 mm och såga ut fem längder (260 x 1200 mm). (Lådornas sidor)
2. Ställ in sågen på 200 mm och såga ut fyra längder (200 x 1200 mm).
3. Ta en av 260x1200-längderna från (1) och såga ut fyra 260 x 200 mm. (Ovanstycken, understycken), och såga spillbiten smalare, så att bredden blir 200 mm.
4. Ställ in sågen på 170 mm, ta nu biten från (3) och såga ut två 200 x 170 mm. (Innerstycken)
5. Ställ in sågen på 1160 mm, korta ner två 200 x 1200 mm-bitar till 200 x 1160 mm. (Fronter)
6. Ställ in sågen på 1135 mm, korta ner de återstående 200 x 1200-bitarna till 200 x 1135 mm. (Bakstycken)

På fronterna (200 x 1160 mm) ska nu hålen för högtalarelementen sågas ut. Se ritningen.
Om du inte har någon sticksåg går det lika bra med en vanlig borr, se den här beskrivningen.)
Hålet för diskantelementet ska vara 48 mm i diameter, med centrum 50 mm från frontens överkant.
Hålet för baselementet ska vara 151 mm i diameter, med centrum 200 mm från frontens överkant.
Borra också hål för poluttag (högtalarkontakter) på lådans baksida, lämpligtvis rakt bakom baselementet så att man lätt kommer åt det genom hålet för balsementet. Om man monterar poluttag längre ner och en lödning skulle släppa sedan lådan limmats ihop blir det svårare att rätta till.
Skruva gärna fast en liten krok på lådans baksida långt ner, så kan högtalarledningen träs genom denna. Då riskerar man inte att högtalarkabeln hänger vid sidan av lådan, vilket ju skulle vara fult.

Snedstreckade ytor är dämpmaterial på front, ovanstycke, bakstycke och innerstycke. Den grå ytan är dämpmaterialet på sidoväggarna.
Vi rekommenderar en relativt lätt dämpning, 100 g polyesterull per kvm. IKEA:s täcke "Myskgräs" passar utmärkt. Behåll det glesa yttertyget och häfta fast glest (bara några häftningar per yta behövs) så att det trycks ihop så lite som möjligt.
Innan hoplimning, ta upp hål för högtalarelementen:
Diskanthål: Centrum 50 mm från frontens överkant, diameter 48 mm.
Bashål: Centrum 200 mm från frontens överkant, diameter 151 mm.
Limning: Limma gärna med kontaktlim (lösningsmedelsbaserat) så behövs varken spik, skruv eller tvingar för monteringen.
1) Lim på båda ytorna. 2) Vänta 10 minuter. 3) Pressa ihop.

Börja med att lägga ena sidoväggen (1200 x 260 mm) på en plan yta.
Limma sedan i följande ordning:
1) Ovanstycke (200 x 260 mm). 2) Front (200 x 1160 mm), 3) Bakstycke
(200 x 1135 mm), 4) Understycke (200 x 260 mm), se till att den hamnar parallellt med sidostyckets nederdel (dvs blir vågrätt när högtalaren står upp), 5) Innerstycket.
Det ska vara ett avstånd på 25 mm (+/- 2 mm är OK) mellan understycket och innerstycket. Detta är basporten, yta 25 x 200 mm, längd 186 mm.

Innan det andra sidostycket limmas fast kläs lådans insida med dämpmaterialet.
Klä fronten, 7,5 cm från nederkanten upp till baselementet.
(Fronten från baselemenetet och uppåt behöver inte dämpas.)
Klä ovanstyckets insida.
Klä bakstycket ner till någon cm ovanför innerstyckets ovansida.
Klä ovansidan på innerstycket. OBS. Ingen del av basportens insida ska dämpas, den ska "andas fritt".
Dämpa slutligen sidoväggen som allt har limmats fast på, dock bara ner till c:a 75 mm från underkanten, se grå yta på bilden.
Dämpning av den sidovägg som återstår: Lämna c:a 3 cm längs kanterna fram, bak och upptill, och 75 mm nedtill, så att inget dämpmaterial hamnar i limfogen när sidostycket limmas fast.
När dämpmaterialet är på plats, limma fast det andra sidostycket.
Nu är själva lådan klar!
Eftersom lådan står på sina sidoväggar, som inte vibrerar i höjdled, leds inga vibrationer ner i golvet. Men man bör ändå ha t.ex. filttassar undertill, så att inte högtalarna repar golvet de står på.
Om lådan limmas med kontaktlim kan man montera högtalarelement, filter och poluttag direkt efter hoplimning av lådan, man behöver inte vänta på härdning av limmet.
Frågor? Mejla oss på email@valutronic.se

OBS. Lådor med basport passar bara till högtalarelement med rätt TS-parametrar.
Den här lådan är konstruerad för HSQ-50 högtalarsats. Exakt rätt högtalarelement och filterdesign.

Länk till högtalarsatsen, HSQ-50

PDF-dokument för utskrift: Sågmall och ritning / byggbeskrivning.