SQ-150 H. Hög effekt, högt ljudtryck, djup bas.

Högtalaren för riktigt stora rum eller hemmabions frontar (någon extra subbas behövs inte!)
SQ-150 passar speciellt dig som vill ha rejält tryck i basen och / eller har stora rum.
Som frontar i hemmabion får du ett ljud som få biografer kan mäta sig med, och du behöver ingen extra subbaslåda.
Som musikhögtalare har de en extra värme som gör framförallt äldre musik mera njutbar, samtidigt som det ger extra "must" åt lite hårdare rockmusik.
Ljudet har lite extra värme som passar bra både till lite äldre musik och hårdare rockmusik som genom detta
får lite extra skjuts. Och, som sagt, basen är rejäl.
En (1) watt vid frekvenser runt 40-60 Hz och man inte bara hör, utan också känner trycket i öronen!
Det är också en utmärkt låda för kaféer och andra samlingslokaler av måttlig storlek. Förmågan att fylla stora rum är utmärkt.

Nytt hösten 2016: Audiokondensatorer och ingångskonjugatlänk i filtret. Nytt diskantelement.

Nytt våren 2017: Omräknad basport vilket ger ännu djupare bas, och smalare / djupare låda.
Länk till högtalarsatsen, HSQ-150

PDF-dokument för utskrift: Sågmall och ritning / byggbeskrivning.

Sågmall för ett par SQ-150H
Följ den här mallens ordningsföljd! Då  blir bitarnas passform bra.

Man utgår från två 2500 x 1200 mm 16 mm spånskivor, eller en plus en spillbit på 1200 x minst 335 mm.
Det ska vara den vanliga typen med hård yta och porös insida, vilket gör att resonanser dämpas bra.
"Jämntjocka" fibermaterial dämpar inte resonanser lika bra. Materialet räcker till två lådor.
Sågordning:
1. Ställ in sågen på 200 mm. Såga ut 6 st 200 x 1200-längder. Ställ inte om sågen förrän efter nästa steg!
2. Ta en 200 x 1200, och såga ut 2 kvadrater 200 x 200 mm. (innerstycken) Spara spillbiten till punkt 4.
3. Ställ in sågen på 335 mm. Såga ut 4 st 335 x 1200 mm (sidostycken, resten av plattan + en extrabit behövs)
4, Ta en 200x1200 + spillbiten från (2) och såga ut 4 st 335 x 200 mm. (överstycken + understycken)
5. Ställ in sågen på 1160 mm, ta två av 200 x 1200-längderna och korta ner dem till 200 x 1160 (frontar)
6. Ställ in sågen på 1125 mm, ta de sista 200 x 1200-längderna och korta ner dem till 200 x 1125 mm. (bakstycken)

På fronterna (200 x 1160 mm) ska nu hålen för högtalarelementen sågas ut. Se ritningen.
Om du inte har någon sticksåg går det lika bra med en vanlig borr, se den här beskrivningen.)
Hålet för diskantelementet ska vara 48 mm i diameter, med centrum 50 mm från frontens överkant.
Hålet för baselementet ska vara 151 mm i diameter, med centrum 200 mm från frontens överkant.
Borra också hål för poluttag (högtalarkontakter) på lådans baksida, lämpligtvis rakt bakom baselementet så att man lätt kommer åt det genom hålet för balsementet. Om man monterar poluttag längre ner och en lödning skulle släppa sedan lådan limmats ihop blir det svårare att rätta till.
Skruva gärna fast en liten krok på lådans baksida långt ner, så kan högtalarledningen träs genom denna. Då riskerar man inte att högtalarkabeln hänger vid sidan av lådan, vilket ju skulle vara fult.


Snedstreckade ytor är dämpmaterial på front, ovanstycke, bakstycke och innerstycke. Den grå ytan är dämpmaterialet på sidoväggarna.
Vi rekommenderar en relativt lätt dämpning, 100 g polyesterull per kvm. IKEA:s täcke "Myskgräs" passar utmärkt. Behåll det glesa yttertyget och häfta fast glest (bara några häftningar per yta behövs) så att det trycks ihop så lite som möjligt.
Innan hoplimning, ta upp hål för högtalarelementen:
Diskanthål: Centrum 50 mm från frontens överkant, diameter 48 mm.
Bashål: Centrum 200 mm från frontens överkant, diameter 151 mm.
Limning: Limma gärna med kontaktlim (lösningsmedelsbaserat) så behövs varken spik, skruv eller tvingar för monteringen.
1) Lim på båda ytorna. 2) Vänta 10 minuter. 3) Pressa ihop.

Börja med att lägga ena sidoväggen (1200 x 335 mm) på en plan yta.
Limma sedan i följande ordning:
1) Ovanstycke (200 x 335 mm). 2) Front (200 x 1160 mm), 3) Bakstycke
(200 x 1135 mm), 4) Understycke (200 x 200 mm), se till att den hamnar parallellt med sidostyckets nederdel (dvs blir vågrätt när högtalaren står upp), 5) Innerstycket.
Det ska vara ett avstånd på 35 mm (+/- 2 mm är OK) mellan understycket och innerstycket. Detta är basporten, yta 35 x 200 mm, längd 216 mm.

Innan det andra sidostycket limmas fast kläs lådans insida med dämpmaterialet.
Klä fronten, 7 cm från nederkanten (sett inifrån) upp till baselementet.
(Fronten från baselemenetet och uppåt behöver inte dämpas.)
Klä ovanstyckets insida.
Klä bakstycket ner till någon cm ovanför innerstyckets ovansida.
Klä ovansidan på innerstycket. OBS. Ingen del av basportens insida ska dämpas, den ska "andas fritt".
Dämpa sidoväggen som allt har limmats fast på, dock bara ner till c:a 85 mm från underkanten, se grå yta på bilden.
Dämpning av den sidovägg som återstår: Lämna c:a 3 cm längs kanterna fram, bak och upptill, och 85 mm nedtill, så att inget dämpmaterial hamnar i limfogen när sidostycket limmas fast.
När dämpmaterialet är på plats, limma fast det andra sidostycket.
Nu är själva lådan klar!

Eftersom lådan står på sina sidoväggar, som inte vibrerar i höjdled, leds inga vibrationer ner i golvet. Men man bör ändå ha t.ex. filttassar undertill, så att inte högtalarna repar golvet de står på.
Om lådan limmas med kontaktlim kan man montera högtalarelement, filter och poluttag direkt efter hoplimning av lådan, man behöver inte vänta på härdning av limmet.
Frågor? Mejla oss på email@valutronic.se

OBS. Lådor med basport passar bara till högtalarelement med rätt TS-parametrar.
Den här lådan är konstruerad för HSQ-50 högtalarsats. Exakt rätt högtalarelement och filterdesign.

Länk till högtalarsatsen, HSQ-150

PDF-dokument för utskrift: Sågmall och ritning / byggbeskrivning.