FF-17 Monteringsanvisning
När du gjort lådan enligt den här anvisningen är det dags att montera in komponenterna.

Om lådans alla delar (utom locket) sitter ihop, skruva loss bakstycket så att du har det helt separat.
Uttag, kontakter och RIAA-kort är mycket lättare att montera när bakstycket avlägsnats från lådan i övrigt.

Börja med att fästa kontrollkoret (det större kretskortet med volym- balans- och tonkontroller) i fronten.
Skruva helt enkelt fast vridreglagen med sina muttrar, kortet "hänger" sedan i dessa och behöver ingen ytterligare stabilisering.
Skruva också fast hörlursuttaget i fronten. Gängan är kort, så från insidan tar man en 10-12 mm borr och tunnar (för hand) ut fronten vid hålet till c:a 0,5 mm tjocklek. Sedan kan hörlursuttaget skruvas fast med sin mutter.


Nu är fronten klar.

Skruva fast RIAA-kortet (det mindre kretskortet) i bottenplattan med två kortare (8-10 mm) skruvar. OBS. Skruva bara tills glappet mellan skruvhuvud och kort försvinner. Skruvar man för hårt kan man skada kretskortet.
Den 4-poliga listen mot lådans mitt. Ellyten (den större" svarta burken") vänster / bakåt.
(På bilden sitter redan det bestyckade bakstycket på plats, men det bör inte göra det när RIAA-kortet skruvas fast.Nu ska bakstycket bestyckas. Börja med att skruva fast alla RCA-uttag på bakstycket.
Det finns tre olika längder på ledningarna till RCA-uttagen, de är ungefär 5, 15 och 20 cm långa. Alla RCA-uttag sitter på en enda lång rad nedtill på bakstycket, och sist i samma rad är ett litet större hål (8 mm) för 12V-uttaget.

Sett från utsidan ska uttag 1-6, räknat från vänster, ha 15 cm långa anslutningsledningar, uttag 7 och 8 ska ha 5 cm långa ledningar, och uttag 9 och 10 ska ha 20 cm långa ledningar.
Eftersom röd = höger, svart = vänster och bakstycket ses bakifrån ska varje par uttag ha det röda RCA-uttaget till vänster, det svarta till höger. Alltså sett från lådans utsida, inte insida.
Så uttag 1, 3, 5, 7 och 9 är röda, uttag 2,4, 6, 8 och 10 är svarta.
Försök dra fast muttrarna "lagom" hårt. Drar man för hårt finns risken att man drar sönder gängan, kontakten är av förnicklad mässing. För att undvika att för hårt klämmande RCA-hannar ska vrida loss uttaget är det bättre att lägga på en droppe lim på insidan (kontaktlim, vitlim, plastlim...) än att försöka dra åt muttrarna alltför hårt.

Allra sist i RCA-kontaktraden är ett 8 mm hål, där monteras 12V-uttaget som batterieliminatorn ansluts till.
Den gröna strömbrytaren med 10 cm ledningar (båda svarta) monteras i 12mm-hålet ovanför RCA-uttagen med de kortaste ledningarna.
I det lilla hålet intill monteras den svarta ledning som via en ringkontakt sitter fast på en M3-skruv med två muttrar. Detta är jordledningen för skivspelare. Skruvhuvudet och ringkontakten med sin ledning inuti lådan, de båda muttrarna på utsidan, så att man kan skruva fast jordledningen från skrivspelaren där:

Alltså: Ledningens ringkontakt sätts på skruven, sedan trycks skruven (från insidan) genom hålet och på utsidan skruvas först ena muttern fast hårt, sedan skruvar man på den andra muttern, men inte hårt. Fingerstyrka räcker.
När en skivspelares jordledning ansluts görs det (ganska självklart) mellan muttrarna.

När bakstycket är färdigbestyckat, skruva fast det i lådan igen. Vinkla alla ledningar uppåt, så går det lätt.

Inkoppling av ledningar görs helt utan verktyg. Tryck bara (utan våld) ner ledningarna på respektive plats.
En Youtube-video visar hur enkelt det är, klicka här.

Se PDF-dokumentet som tydligt visar var respektive ledning sätts fast.
Förutom de ledningar som redan är fastlödda i olika uttag och på RIAA-strömbrytaren finns fyra ledningar till.
Två som är c:a 10 cm (svart och röd) och ansluts mellan RIAA-kortets spänningskontakt längst till vänster och den 3-poliga kontakten för strömförsörjning på kontrollkortet, se nästa bild.
Och två litet längre (15 cm, vit och röd) som ansluts mellan ytterhålen på den 4-poliga utgångslisten på RIAA-kortet och RIAA-ingången på ingångslisten på kontrollkortet, se längre fram i anvisningen.
Det är mycket viktigt att man inte gör fel när det gäller ledningarna från DC-uttaget till RIAA och vidare till kontrollkortet:

Ovala bilden: Båda svarta ledningarna till vänster, närmast kanten. Båda röda ledningarna till höger, inåt kortet.
På kontrollkortets 3-poliga plint intill den stora ellyten ska svart gå till vänster ansluting, röd till anslutningen i mitten.

Ledningarna från DC-uttaget kan tyckas väl långa. Men några av våra kunder använder inget RIAA-kort och då måste de räcka till 12V-listen på kontrollkortet.
Om man använder RIAA-kortet kan man korta ner dem till c:a 10 cm och skala av c:a 5 mm i ändarna så blir det lite snyggare i lådan.

Utgångskontakterna, 2 st RCA m 20 cm långa ledningar ansluts till den 4-poliga kontaktlisten på kontrollkortet:

Vit och svart från vänster RCA-uttag till vänster, svart och röd från höger RCA-uttag till höger som på bilden.

Ingångar: Se PDF-dokumentet. I verkligheten ser det ut så här (Vi har valt en 1V-ingång, en 500 mV-ingång och en 250 mV-ingång förutom RIAA-kortet som anslutits längst till vänster):


OBS. Det är (som på bilden) bara en vit och en röd ledning mellan RIAA-kortets utgång (4-polig list) och ingångskontaktlisten på kontrollkortet, inte någon jordledning. Orsaken? Det finns redan en jordledning mellan korten, den som är vid strömförsörjningen. Om man har mer än en jordledning mellan korten finns risk för störningar.

När allt är anslutet, kolla en gång till, jämför med PDF-dokumentet som ju tydligt visar hur det ska vara.

Om RIAA-strömbrytaren: Det finns ett visst bakgrundsbrus hos alla RIAA-förstärkare eftersom signalen från en pickup är hundratals gånger lägre än från CD, DVD, datorljudkort et.c. Och om man inte har en skivspelares pickup ansluten blir brusnivån ganska hög. Så om man inte har någon skivspelare för närvarande, stäng av RIAA-steget med knappen.

Behöver man dra ur 12V-nätdelen från vägguttaget när man inte har på förstärkaren? Nej. Strömförbrukningen är låg, kostnaden för ett helt års drift dygnet runt stannar på några enstaka kronor.
Vid åskväder gäller dock, som för all elektronik, att den bör vara frånkopplad från nätet.

När allt är hopmonterat och fungerar kan du glädja dig åt att du har en förförstärkare av riktigt hög klass som kommer att fungera klanderfritt i många år. Om du har en hyfsat bra skivspelare så lägg på en bra LP och bara njut!

© Valutronic januari 2018