bygg högtalare själv konstruera montera älska njuta lyssna bäst bästa billiga lågpris bygg själv bygga själv köpa köptips audiofil audiofilhögtalare Hi-Fi hifi hajfaj perfekt ljud musik musikälskare perfekta studiomonitorer studiohögtalare hifihögtalares


Att ritningarna på sajten är som de är och att PDF-filer saknas beror på att andra tidigare har missbrukat dem.
Vi blev lite chockade när vi kollade besöksstatistiken i början av juni 2017. Tusentals amerikaner, och lika många europeer hade varit inne på våra sidor med högtalarritningar, utan att köpa våra högtalarsatser. Vi hittade forum där man länkat till våra högtalarritningar och berättat hur man skulle hitta passande element lokalt. och "slippa" köpa från oss.
Eftersom säljarna själva inte kopierade eller vidarebefordrade våra ritningar kunde vi inte dra dem inför domstol enligt lagen om upphovsrätt. Vi fick därför för lite betalt för allt vi gjort i samband med konstruktion / design, testbyggen, elektriska tester, finjusteringar och när det äntligen var klart, framställning av ritningar, skrivande av bygganvisningar, korrekturläsning i timmar, uppladdning på sajten, kontroll av alla länkar mm mm
För det är ett rejält jobb bakom varje ny konstruktion vi släpper. Den nya serien högtalare med omräknade portar har hittills tagit flera månader i anspråk.
Om vi ska klarar vår försörjning måste vi få betalt för vårt arbete som alla andra. Så vi var tvungna att ta bort den lagliga vägen till våra ritningar, dvs länkning till vår sajt. Nu finns ritningarna bara tryckta på papper och medföljer högtalarsatserna. Under en begränsad tid säljer vi också uppgraderingssatser (nya element och filterkomponenter för dem som vill uppgradera SQ-50-högtalare av tidigare modeller de redan har) där vi skickar med ritningar till den högtalarmodell kunden väljer för uppgraderingen. (Bara en ritning / sågmall per sats.)

Om någon den här gången vill utnyttja våra ritningar till högtalarsatser de själva säljer, måste de själva lämna kopior (fysiskt eller elektroniskt) till sina kunder. Vilket är ett lagbrott.
För då bryter de mot det vi i Sverige kallar upphovsrätten (copyright på engelska) som är en internationell lagstiftning.
Upptäcker vi något sådant (och det är inte särskilt svårt nu när så många berättar om sina högtalare i sociala media, bloggar och diverse forum) kommer vi utan förvarning att dra dem inför rätta som "delat med sig" av vår ritning.
Det är enkelt när det gäller just brott mot upphovsrätten (copyright infringement). Straffet är både böter (eller fängelse i grövre fall) och skadestånd till oss motsvarande den inkomst vi skulle fått av motsvarande försäljning.
Det spelar ingen roll om den som begår brottet är ett företag eller en privatperson, det tar vi inte hänsyn till.
Om någon inom EU försöker kan vi dessutom slå till omedelbart tack vare den gemensamma lagstiftningen på området och det ekonomiska och polisiära samarbetet över gränserna.
Har det hela pågått en tid och många utnyttjat kopieringen kan det bli riktigt lönsamt för oss, och en ganska säker konkurs för den som utfört brottet eftersom personen / företaget tvingas betala mer i skadestånd till oss än den vinst försäljningen kan ha inbringat.
Tror du att vi överdriver? Inte alls. Här är lagstiftningen i ett nötskal:

Upphovsrätt, text inom "citattecken" från Wikipedia.
En del ord och uttryck har strukits under för att förtydliga.
(Och inom parentes har vi den praktiska tillämpningen.
)
"Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjs också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas."
(Gör man en ritning på exempelvis en högtalare eller förstärkare och den avviker tillräckligt från tidigare offentliggjorda ritningar har man alltså rätten att bestämma hur ritningen får användas. Självklart har de som köper våra högtalarsatser vårt tillstånd att använda den ritning som följer med i satsen för att bygga sina egna högtalare.
I Sverige har vi också rätt att kopiera verk av den här typen åt familjemedlemmar, (pappa, mamma, barn, syskon), och "mycket nära vänner" (typ flick- eller pojkvän) men inte t.ex. arbetskamrater, skolkamrater eller andra som ingår i en grupptillhörighet, vare sig fysiskt eller på nätet (vänner eller följare på Facebook, Instagram eller andra sociala media där bilder och ritningar kan publiceras eller filer av olika slag kan skickas vidare).

Lagen är alltså mycket begränsad när det gäller vad som räknas som nära vänner.

"Den ekonomiska rätten innebär rätt att trycka eller framföra verket för allmänheten och att åtnjuta ekonomisk ersättning därav."
(Det här kan man tycka är självklart, men i alla fall. Vi som gjort ritningarna får sälja högtalarsatser där ritningarna medföljer, och ta betalt för detta. Och det är bara vi som har rätten att t.ex. publicera ritningarna på nätet.)

"Ensamrätten innebär också att personen har en ekonomisk rätt och kan få skadestånd om någon bryter mot lagen."
(Om någon alltså utan vårt skriftliga tillstånd kopierar våra ritningar spelar det faktiskt ingen roll om det genererar vinst eller inte. Vi har förlorat försäljning, och har därför rätt till ekonomiskt skadestånd motsvarande den inkomst vi skulle haft från motsvarande försäljning.
Eftersom vi aldrig säljer ritningarna separat innebär det att vi förlorar försäljning av högtalarsatser varje gång någon lämnar vidare ritningar till någon som inte är familjemedlem eller mycket nära vän, ej arbetskamrat. Om den personen som fått ritningarna bygger tio högtalare med ritningen som grund, kan vi alltså kräva ersättning för vinsten på tio högtalarsatser. Det kan bli riktigt dyrt för den som "delar med sig" av våra ritningar.

En viktig sak till: Lagen om upphovsrätt innefattar också den ideella rätten.
..."den som skapat ett verk har rätt att bli omnämnd som upphovsman och ett skydd att inte verket används på ett sätt som kränker upphovsmannens goda namn.
(Vi säljer bara HSQ-50-satser där högtalarelementen är testade. Skulle någon sälja otestade element tillsammans med våra ritningar (eller i separata försändelser) och det resulterar i att någon publicerar ett uttalande om att "SQ-50-högtalarna lät inte särskilt bra" eller "högtalarna var ojämna i kvalitet" så skadar det vårt "goda namn".
Då kan vi ställa skadeståndskrav både för utebliven försäljning och försämrat rykte.

Vi skriver det här för att vi tröttnat på att bli utnyttjade, inte för att skrämma någon privatperson från att vid ett enstaka tillfälle bygga högtalare åt en kompis.
Det är när någon gör det åt flera personer, eller publicerar våra ritningar (fysiskt eller elektroniskt spelar ingen roll) som vi går vidare juridiskt. Och det är ju också då vi får ett tillräckligt högt skadestånd för att driva ärendet i domstol.