CM-100V, monteringsanvisning
Sidan är lång, men det beror inte på att det är så mycket att montera, utan för att du inte ska missa någon liten detalj.
Följ anvisningarna steg för steg, och kolla efter varje inkoppling att du gjort rätt. Det tar inte många sekunder extra, men bidrar till att du lyckas perfekt. Monteringen är väldigt enkel, jäkta inte.
Åtdragning av skruvar och muttrar: Använd vanliga skruvmejslar och vanlig tång, inte elverktyg. När du känner (och ser) att du dragit en mutter eller skruv i botten och motståndet ökar, sluta där. Alltför hård åtdragning kan skada gängorna.
Om man känner sig osäker om åtdragningen räcker kan man alltid låsa mutterns läge med en droppe lim.
Själva lådan består av en bottenplatta, en front, ett bakstycke och ett lock, alla av Valchromat®.
Delarna är noggrannt avpassade till varandra, front och bakstycke har spår som exakt passar våra förstärkarmoduler, CM-50-16.
Länk: Komponentsatsen till CM-100V

 

(Inga sidoväggar? Jo, men de utgörs av själva förstärkarmodulerna.)
Även om det känns frestande, skruva inte ihop lådan direkt!
Montera i stället kontakter, uttag, nätdeldelskort, transformator et.c. i sina respektive paneler först, så underlättas arbetet rejält.

Börja med att montera komponenterna på bakstycket. När det ligger som på bilden ska RCA-kontakterna (ingångarna) monteras i de två hålen längst till vänster De är aningen större än de övriga fyra.OBS. Använd inte fjäderbrickorna när RCA-uttagen monteras, de tar upp för mycket plats och risken finns att gängan skadas om man drar åt hårt längst ut.
Själva kontakten: Stick i kabeln (utifrån) och när kontakten kommit på plats, montera först en av de svarta kablarna med lödöra, sedan muttern.
Enklast är att börja med att hålla minusledningens lödöra (svart ledning) och muttern på plats, och vrida på själva uttaget (på utsidan) med fingarna tills man känner att man skruvat in det helt.
När man inte orkar vrida mer, dra åt muttern (kanske 1/4 varv, inte mer) med en spetstång / "radiotång" eller annan tång som får plats i utrymmet. Man kan låsa muttern med en droppe lim efteråt om man vill.
Så här bör det se ut. (Rött uttag = höger kanal, svart uttag = vänster kanal.)Högtalarkontakterna kommer sedan. De består av fyra förgyllda poluttag med muttrar och fjäderbrickor + fyra ledningar med ringkontakter, två svarta, två röda.

Högtalarkontakterna är märkta med röd och svart markering. Montera de svarta i mitten, de röda ytterst, alltså röd-svart-svart-röd som på bilden ovan.

Ett tips: Om du har något som är 4 mm i diameter (en borr, en mejsel, hård träpinne elller annat "stavformat" verktyg) underlättar det att få uttagen vända åt rätt håll.
Hålen för kablarna bör hamna relativt lodrätt så att högtalarkablarna kan stickas in underifrån eller ovanifrån och inte behöva krånglas in från sidan där andra uttag är i vägen. Så här gör man:

Stick in "4 mm-pinnen" (i det här fallet en 4 mm borr) och dra åt lite lätt, bara så att den inte faller ut.Stick in gängan utifrån och lägg på ringkontakten med kabel (röd på rött poluttag, svart på svart), sedan fjäderbrickan och skruva sedan på muttern, först för hand, sedan en lätt åtdragning med tång. Som du ser på sista bilden här nedan hålls borren så att hålet hamnar relativt lodrätt. Det finns en liten utskärning på poluttagets fäste, vänd det nedåt. (Det spelar ingen roll för funktionen, men det är lite snyggare än om man ser det ovanifrån).


 Uttaget för nätspänning är bara att trycka in och skruva fast med två skruvar.
Vänd det så att säkringshållaren är nedtill, kontaktstiften upptill.

 
Anslut nu de två gula ledningar som har kabelskor i båda ändarna till uttaget:

OBS! Anslut till de två flatstiften som sitter ovanför varandra till vänster, sett inifrån.
Absolut inte till stiftet upptill i mitten, det som fortfarande är ledigt på bilden. Det är en jordanslutning som vi återkommer till senare.

Nu är bakstycket färdigt, men vänta med fastskruvning till senare.


Bottenplattan ska nu förses med två saker. Nätdelskortet och transformatorn.
Nätdelskortet, det med två skruvplintar och bland annat sex elektrolytkondensatorer monteras först.
Det hålls på plats med fyra skruvar. (Egentligen skulle två diagonalt placerade räcka, men i alla fall. Det ser bra ut med alla fyra...)
Vänds så här, dvs vid den lilla urfräsningen sitter den 4-poliga plinten, vid den bredare urfräsningen sitter den 10-poliga.


Innan någonting ansluts till nätdelskortet, montera också ringkärnetransformatorn.
Stick i 5mm-bulten från bottenplattans utsida:


Lägg på en av gummibrickorna på insidan:


Sedan monteras själva transformatorn, den andra gummibrickan och metallbrickan.
Skruva slutligen fast muttern för hand lite löst, utan verktyg.I det här läget, justera transformatorn så att det blir "lagom långt" för att de grövre ledningarna (blå och svarta på bilden) ska nå fram till den 4-poliga plinten på nätdelskortet.
(De ska böjas i vinkel 2-3 cm från ändarna, så att de går in någorlunda rakt i skruvplinten.)
När transformatorn sitter rätt, dra åt muttern på transformatorbulten men inte alltför hårt. När transformatorn inte längre kan vridas bör man inte dra åt hårdare.

Anslutning av transformatorns sekundärledningar (de grövre) till den 4-poliga plinten:
Transformatorn har två olika färger på sekundärledningarna. På bilderna här är de blå och grå, men det varierar från gång till gång. För att göra anslutningen enkel har vi numera markerat ledningarna med ett, två, tre respektive fyra streck.
Den med ett streck kopplas till 1 på skruvplinten, den med två streck till 2 på skruvplinten, den med tre streck till 3 på skruvplinten och den med fyra streck till 4 på skruvplinten. Ganska logiskt...
Så är det dags att skruva fast de separata gula, svarta och röda ledningar som ingår i komponentsatsen i nätdelskortets 10-poliga kopplingsplint.
Ledningarna är av två längder: Korta, c:a 15 cm och långa, c:a 30 cm.
Det är två korta gula ledningar, två långa gula ledningar, en kort och en lång svart ledning, en kort och en lång röd ledning och en gulgrön som har en kabelsko i ena änden.
Till de olika uttagen på den 10-poliga kopplingsplinten ansluts ledningarna så här:

1 = Kort svart ledning
2 = Lång svart ledning
3 = Kort gul ledning
4 = Kort gul ledning
5 = Gul/grön ledning med kabelsko i andra änden
6 = Ej ansluten
7 = Lång gul ledning
8 = Lång gul ledning
9 = Kort röd ledning
10 = Lång röd ledning

Steg för steg...


Kort svart till 1, lång svart till 2.                      Korta gula till 3 och 4.                              Gul/Grön med kabelsko till 5.

                       

                                   Långa gula till  7 och 8                                                  Kort röd till 9, lång röd till 10

Nu är bottenplattan klar, och vi tar fram bakstycket igen. Tvinna ihop ledningarna från respeltive RCA-uttag parvis för varje uttag.
Alltså vänster svart med sin vita ledning, höger svart med sin röda ledning:


I satsen finns också några separata ledningar av samma tunna typ:
En lång svart och en lång röd som tvinnas ihop till ett par (på samma sätt som de från RCA-uttagen) och en kort svart och en kort vit som också tvinnas ihop på samma sätt som ledningarna från RCA-uttagen.

Ta nu en av potentiometrarna (som har fastlödda 3-poliga plintar) och koppla så här:
Skruva fast den vita ledningen från RCA-uttaget i uttag 1.
Skruva sedan fast den vita ledningen från det korta ledningsparet i uttag 2.
Skruva fast de båda svarta ledningarna i uttag 3.

Det kommer att se ut så här, och detta är vänster volymkontroll:


Gör samma sak med den andra potentiometern, men röda ledningar i stället för vita:


1&3 till höger RCA-uttag, 2&3 till de längre röda/svarta ledningarna.

Nu är det dags att skruva ihop lådan. Börja med bakstycket, sedan framstycket. Vik upp alla kablar så att de är lätta att komma åt.
Tänk på att Valchromat är ett fibermaterial. Skruva bara skruvarna tills skruvhuvudena bottnar. Dra inte för hårt.
Fortsätter man kommer skruven att fungera som ett borr och haverera gängan i Valchromatstycket.
Skulle man trots allt dra sönder gängan kan man byta från 2,9 mm (medföljer) till 3,5 mm skruvar av samma typ.


Fronten: Tryck fast strömbrytaren.
Observera att det finns ett litet utskjutande plaststift på baksidan av strömbrytaren, se pilen. Vänd det nedåt.


Strömbrytaren ansluts nu enligt följande, med frontplattan nedåt på bilden här nedan, alltså sett uppifrån:
De båda gula ledningarna från nätspänningsuttaget trycks fast till höger (en upptill, en nedtill) på strömbrytaren.
De båda röda ledningarna från transformatorn trycks fast till vänster (upptill/nedtill) på strömbrytaren.
Så här ser det ut uppifrån, fronten nedåt:


Sett från baksidan ser det alltså ut så här:


Viktigt: Om ledningarna till strömbrytaren måste lossas i efterhand, tryck först ut strömbrytaren ur lådan och håll i bakstycket när du drar i ledningarna, alltså Inte i den svarta delen av strömbrytaren, för då kan de små tungor som håller ihop strömbrytaren gå sönder och den måste bytas.

Nu skruvas också potentiometrarna (volymreglagen) fast i fronten med sina muttrar. Vänd dem så att kopplingsplinten hamnar endera rakt nedåt eller rakt uppåt. Orsaken är att det blir lättare att få precis samma lägen på rattarna för balans om båda potentiometrarna sitter i samma vinkel.

Släpp nu ner förstärkarmodulerna i sina slitsar i front och bakstycke. Skruvplintarna uppåt.


Anslutning av ledningarna från nätdelskortets 10-poliga uttag:
Börja med att trycka fast den gul/gröna kabeln med flatstifthylsa som kommer från uttag 5 på nätdelskortet på nätspänningsuttaget, det översta flatstiftet som hittills varit oanslutet:Nu ansluts förstärkarmodulerna till nätdelskortet (minus, 2 x jord och plus):


Vänster förstärkarmodul, alla ledningar är av den kortare typen:
Nätdelskortets 1, svart ledning, ansluts till effektmodulens 1
Nätdelskortets 3, gul ledning, ansluts till effektmodulens 2
Nätdelskortets 4, gul ledning, ansluts till effektmodulens 5
Nätdelskortets 9, röd ledning, ansluts till effektmodulens 8

Höger förstärkarmodul, alla ledningar är av den längre typen:
Nätdelskortets 2, svart ledning, ansluts till effektmodulens 1
Nätdelskortets 7, gul ledning, ansluts till effektmodulens 2
Nätdelskortets 8, gul ledning, ansluts till effektmodulens 5
Nätdelskortets 10, röd ledning, ansluts till effektmodulens 8

Anslutning av kablarna från högtalaruttagen (vänster till vänster, höger till höger, naturligtvis):

Svart ledning till 3, röd ledning till 4, likadant på båda förstärkarmodulerna.Anslutning av de tunna kablarna från volymkontrollerna:

Vänster förstärkarmodul: svart till 6, vit till 7.  Höger modul: svart till 6, röd till 7.  Bilden visar höger förstärkarmodul, med röd/svart, vänster kopplas alltså likadant men vit/svart:


Försök få de långa klena ledningarna mellan höger volymkontroll och höger effektmodul att gå alldeles intill fronten på lådan, så att det blir några cm avstånd mellan dem och transformatorn. Övriga ledningar spelar ingen roll men det blir givetvis snyggare om även ledningarna från nätdelskortet till höger modul är samlade nära fronten.

OK, allt är klart, nu ska bara locket skruvas på så kan man köra för fullt? NEJ.

Man bör alltid göra en extra kontroll innan man slår på strömmen.
Även den bäste (dvs du) kan göra fel. Här är checklistan:

Gulgrön kabel ska gå från det översta stiftet i mitten av strömuttaget till nätdelens 10-poliga plint, nummer 5.
De två övriga ledningarna ovanför varandra på strömuttagets vänstersida (sett med fronten mot dig) går till de båda högra uttagen på strömbrytaren, också sett framifrån.
Det skall gå ledningar mellan nätdelskortet och modulerna så här:
1 på nätdelen, svart ledning, till 1 på vänster modul
2 på nätdelen, svart ledning, till 1 på höger modul.
3 på nätdelen, gul ledning, till 2 på vänster modul
4 på nätdelen, gul ledning, till 5 på vänster modul
5 på nätdelen, gul/grön ledning, är (som du redan kollat) ansluten till jordstiftet på strömuttaget på bakstycket
6 på nätdelen är inte ansluten.
7 på nätdelen, gul ledning, till 2 på höger modul.
8 på nätdelen, gul ledning, till 5 på höger modul.
9 på nätdelen, röd ledning, till 8 på vänster modul
10 på nätdelen, röd ledning, till 8 på höger modul.

Högtalarkablarna ska gå till 3 (svart) och 4 (röd) på förstärkarmodulerna.
De klenare ledningarna från volymkontrollerna ska gå till 6 och 7 på förstärkarmodulerna. Svarta till 6 på modulerna, röd resp. vit till 7 på modulerna.

Och, på volymkontrollerna: Båda svarta ledningarna till 3 på volymkontrollplintarna, de vita / röda från 7 på effektmodulerna till 2 på volymkontrollplintarna, de vita / röda från RCA-uttagen till 1 på volymkontrollplintarna.

Transformatorns anslutningar till den 4-poliga plinten på nätdelskortet:
Kabel med ett streck till 1, två streck till 2 och så vidare.

Slutligen: Känn på de fastklämda kontakterna. Sitter de utan att glappa? Då verkar allt vara i sin ordning!

Om du inte har några barn eller andra nyfikna i närheten, och är försiktig, kan du vänta med att skruva på locket, gör det annars för säkerhets skull, men inte hårt! Då kan gängorna i träfibermaterialet skadas.

Kolla att strömbrytaren är i sitt yttre läge, inte intryckt.
Koppla in nätsladden mellan vägguttag och förstärkare.
Anslut högtalarna till poluttagen och koppla in en signalkälla, t.ex. en CD-spelare eller dator till RCA-uttagen.
Starta ett musikstycke, och när du vet att det spelas, slå på förstärkaren. Det ska komma musik omedelbart, det är ingen fördröjning vid tillslaget.
Om det inte kommer musik direkt, slå genast av strömmen, lossa nätsladden och gå igenom checklistan igen.
Vid minsta osäkerhet, kolla bilderna igen. Dra lite lätt i alla ledningar för att försäkra dig om att de sitter fastskruvade.
Kontrollera också att högtalarkablarna är anslutna rätt i båda ändar.
Det är livsviktigt att strömmen verkligen är helt frånkopplad under tiden, så se till att nätsladden dragits ur.

Här är checklistan i PDF-format. Skriv gärna ut den och ha den framför dig när du gör kontrollen.

FAQ (Ofta ställda frågor):
Behöver man justera in någonting för att få bästa ljud?
Nej.

När förstärkare blivit några år gamla brukar tomgångsströmmen endera minska (vilket ger "skrapigt" ljud) eller öka (vilket kan ge överhettning och skador), men det finns ingen trimpotentiometer för att justera tomgångsströmmen, hur gör man?
Förstärkarmodulerna i CM-100V är så konstruerade att tomgångsströmmen hålls konstant. Den kan helt enkelt inte driva iväg och orsaka missljud eller skador.

Behöver man byta några komponenter med åren, för att hindra att ljudet försämras när de åldras?
Nej. Alla elektronikkomponenter arbetar väl inom sina gränser, marginalerna är goda och därmed åldras de i praktiken nästan inte alls.
CM-100V bör därför ha precis samma höga ljudkvalitet efter årtionden av användning som när den var helt ny.

Är förstärkarmodulerna klass A, klass AB, klass B eller... ?
Bra fråga, kan man tycka, men tyvärr finns inget konkret svar. I stället för två lågohmiga motstånd mellan emittrarna på vanliga transistorer och en liten förspänning som det är i klass AB-förstärkare, så har de här modulerna en varierande resistans mellan HEXFET:arna på utgången och en högre förspänning. Resistansen är relativt hög i tomgång, vilket bestämmer tomgångsströmmen, men minskar drastiskt vid belastning för att medge hög uteffekt med låga förluster. Det placerar förstärkaren "i en klass för sig".

Tål förstärkaren åsknedslag?
Åska kan ge rejäla spänningsspikar på nätet, och det kan skada all elektronik som är nätansluten. CM-100V är inget undantag. Nätanslutna datorer, förstärkare, TV, CD- och DVD-spelare mm bör alltid kopplas ifrån nätet när ett åskväder närmar sig.Tänk på att en del apparater har elektroniska brytare som inte skiljer apparaten från nätet. Exempelvis strömbrytaren på fronten på en stationär dator. Den stänger inte av helt, utan man måste stänga av med strömbrytaren på datorns nätdel. Samma sak gäller många CD- och DVD-spelare och TV. Fjärrkontrollens strömbrytare eller den på fronten av apparaten försätter den bara i viloläge, och bryter inte kopplingen till elnätet. CM-100V har en riktig strömbrytare, men på enheter som inte har det, dra ur nätsladdens kontakt ur vägguttaget.

Batteridriven utrustning som enbart drivs på batteri (mobiltelefoner, surfplattor, laptop-datorer där nätdelen är urkopplad) brukar överleva ett åskväder, bara inte åskan slår ner alldeles intill. Och att t.ex. mobiltelefoner eller andra batteridrivna prylar skulle "dra till sig" åska är en myt.

Länk: Komponentsatsen till CM-100V